Tui Aj Thak Lyrics – Tanjib Sarowar

Tui Aj Thak Lyrics

Tui Aj Thak Lyrics by Tanjib Sarowar. হাত ধরে হাঁটতে চাই, কোনো অজানায়, তোকে শুধু